Categorie archief: monsters

Morgenster 34

In dit nummer oa:

Wetenswaardigheden over de Aventurijnse Goblins.

De Weddenschap, een scenario in het gebied van Fasar en de Khomwoestijn, in het zuidoosten van Aventurië.

Beschrijvingen van de huizen van kooplieden in Havena.

morgenster_34

 

Getagged , , , , , ,

Poll: Orc/Orcs of Ork/Orken

Hier ben ik weer met een taalvraagje. In Avonturië zijn veel verschillende wezens met evenzoveel verschillende namen. Een daarvan is de Ork, of is het een Orc en wat als ze met zijn tweeën zijn, hoe noem je dat dan.

In Engelstalige literatuur wordt Orc en Orcs gebruikt, de Duitsers schrijven dan weer Orks maar ook Orken mag van hun.

Getagged ,

Een Element van Gevaar

OdMILL6Dit avontuur is geschikt voor 2 tot 6 spelers met een minimum graad 5.

De aanwezigheid van een Tovenaar is bijna een noodzaak, maar het avontuur kan ook zonder Tovenaar worden gespeeld, alhoewel dit avontuur draait rond een nieuwe vorm van magie.

Bovendien worden er enkele “nieuwe soorten” creaturen in beschreven die het spel zeer zullen verrijken met hun aanwezigheid !

Spelmeesters: Lees het verhaal enkele malen door, zodat het goed in je hoofd zit. Dit avontuur is zeker niet gemakkelijk te leiden en vergt een spelmeester die zeker is van zijn of haar stuk en goed kan improviseren. Indien de helden zich echter gedragen zoals het hoort – en dat kunnen ze (zoals zal blijken) maar beter doen – heb je een avontuur waar nog jaren over wordt gesproken – ik spreek uit ervaring.

Rudolf!

** klik op de tekeningen om het verhaal en de nodige spreuken af te halen **

eevg

Het verhaal

eevg2

De noodzakelijke Instrumenten

 

 

**

Commentaar van deze OdM webstek.

Opnieuw is Rudolf er toch maar in geslaagd van een ouder avontuur uit een totaal andere RPG te verwerken tot een speciaal verhaal voor OdM. Het wordt soms te weinig gezegd doch enig respect is hier toch aan de orde!

RESPECT !

Getagged , , ,

De Morgenster 15

DeMorgenster

Morgenster-15

En nog eentje om het af te leren! Klik op de link hierboven.

In dit nummer: Nog meer wapens, de Eenhoorn, een scenario: “De Ontvoerde Prins” en wat extra info over de Mohas (inclusief geheimzinnige tempel).

Getagged , , , ,

De Morgenster 12

Morgenster-12

Na lange tijd nog maar eens een Morgenster gescand. Klik op de link hierboven.

Nummer 12 bevat het vervolg van de gevechtsregels uit het ‘uitbreidingsspel’, een beschrijving van de Avonturijnse Basilisk en een vervolg van de Avonturijnse geschiedenis. Veel plezier!

Getagged , , , ,

Monsters in Avonturië

MIA

Een oude uitgave van OdM Leeuwarden, met een (beperkte) selectie aan monsters.

Klik op de link hierboven.

 

Getagged , , ,

de reuzenamoebe

amoeba-3D-big

De reuzenamoebe behoort tot de zeldzame monsters. Slechts af en toe kan men ze tegenkomen in vochtige holen, ruïnes of grafgewelven. De reuzenamoebe ziet er van buiten net zo uit als de meer bekende eencellige amoebe, maar heeft een doorsnee van ongeveer drie meter. Hij ontwikkelt schijnvoetjes waarop hij zich vloeiend voortbeweegt en kan zelfs door de kleinste kieren. Hij komt maar langzaam vooruit en is voordurend op zoek naar voedsel, dat hij in welke organische vorm dan ook opneemt en verteert. Vaak kan men in zijn halfdoorschijnende lichaam nog een paar anorganische voorwerpen waarnemen, zoals wapens of waardevolle dingen. De reuzenamoebe is slechts met steekwapens of vuur te bestrijden. De held moet huidcontact met de amoebe uit de weg gaan, want om zichzelf te beschermen scheidt het dier een bijtende, giftige vloeistof af.

Moed: 7

Levensenergie: 40

Beveiligingwapenuitrusting: 0

Aanval: 12

Afweer: 0

Trefpunten: 1D + 3

Monsterklasse: 10

Getagged

Draken

draak3

Draken zijn er in veel soorten. De kleinste exemplaren zijn niet groter dan een krokodil, maar de grootste kunnen wel twee keer zo groot als een olifant worden. Ook het gedrag verschilt van draak tot draak. Er bestaan draken die vriendschap sluiten met een mens – meestal een tovenaar- en er zijn andere die zich voornamelijk met mensenvlees voeden. Draken leven nogal eenzelvig in rotsspleten, holen, verlaten kastelen, in de kronen van reuzenbomen of op bergtoppen. Draken verlaten hun standplaats maar zelden en dan nog voor korte tijd, want hier bewaren zij hun schat, de zogenaamde drakenschat. Een paar soorten draken zijn buitengewoon behendig in de lucht, andere zijn plompe onbeholpen vliegers en weer andere kunnen niet eens vliegen. Uit de grote hoeveelheid exemplaren stellen wij er u hier drie voor.

De holedraak

De holedraak kan weliswaar niet vliegen, maar desondanks is het een zeer gevaarlijk monster. Hij woont uitsluitend in natuurlijke, of zelf gegraven holen. De holedraak is een echte vleeseter en hij verslindt werkelijk alles wat zich binnen bereik van zijn klauwen bevindt. Alleen mensen, dwergen en elfen wil hij nog weleens sparen, maar dat doet hij alleen om te proberen losgeld van familie te krijgen. Een holedraak heeft het meteen in de gaten als iemand tijdens zijn afwezigheid zijn hol binnen dringt met het oogmerk om hem te beroven. Dan onderbreekt hij zijn jacht naar schatten en keert zo snel als hij kan naar zijn schatkamer terug. een holedraak wiens schatkamer is geplunderd en wiens hol overhoop is gehaald, levert uit pure woede de helft van zijn levensenergie in.

Moed: 18

Levensenergie: 80

Beveiligingwapenuitrusting: 6

Aanval: 17

Afweer: 12

Trefpunten: 2D + 4* Voor draken zijn bijzondere gevechtsregels van toepassing (drakenadem)

Monsterklasse: 70

Reuzendraak

Reuzendraken zijn de grootste en meest afschrikwekkende van de drakenfamilie. Zij hebben hun schatkamers meestal in kasteelruïnes of op ruwe bergtoppen. Met hun zes scherpe ogen (reuzendraken hebben drie koppen) kunnen ze zelfs de kleinste beweging waarnemen. Niets van wat zich in de omgeving afspeelt blijft voor hen verborgen. De meeste reuzendraken hebben een wonderlijke voorliefde voor schone maagden. Daarom komt er in vele avonturijnse gebieden een barbaars gebruik voor: om van de meedogenloze overvallen van een reuzendraak verschoond te blijven offeren de boeren regelmatig een maagd op die dan door de draak naar zijn schatkamer wordt gesleept. Er bestaan maar weinig Avonturijnse helden die een ontmoeting met een reuzendraak hebben overleefd. De laatste tijd wordt zelfs wel eens beweerd dat sommige exemplaren van deze drakensoort over bepaalde magische vermogens beschikken, maar dat is tot op heden niet bewezen.

Moed: 18

Levensenergie: 120

Beveiligingwapenuitrusting: 6

Aanval: 16

Afweer: 10

Trefpunten: 2D + 5 (maal 3)* (*zoals holedraak regel drakenadem)

Monsterklasse: 200

De Hazeldraak

Hazeldraken zijn verre familieleden van de draken. Het verschil is echter dat de temperatuur van het bloed van een hazeldraak maar 60 °C bedraagt en daarom kunnen ze met hun naar zwavel stinkende adem, die zij met stoten uit de neusgaten blazen, ook niet bijzonder veel schade aanrichten, maar wel alle kobolds en kabouters laten schrikken. Elfen, die een fijne neus hebben, vermijden elke ontmoeting met een hazeldraak. Zij kunnen de aanwezigheid van dit monster al op een afstand van vijftig meter ruiken. Hazeldraken worden 3 a 4 meter lang. De logge, worstachtige romp wordt door zes tot acht korte pootjes gedragen en gaat zonder verlengstuk over in hals en de staart. De huid is net zo schubbig als van een ‘echte’ draak en grijsbruin van kleur. tussen de schubben groeit roodachtige, borstelig haar. De kop van een hazeldraak lijkt op die van een krokodil, de neusgaten zijn heel groot; de ogen daarentegen heel klein en door rimpels en huidplooien omgeven. Hazeldraken wonen overal waar holen, nissen of verlaten bouwsels zijn. Meestal leiden ze een eenzelvig bestaan, maar kort na de paringstijd (dus iedere 13 jaar) ziet men af en toe een vrouwtje met drie opgroeiende jongen, een verschrikkelijke aanblik! In tegenstelling tot andere draken zijn hazeldraken niet plaatsgebonden en gaan graag op jacht naar schatten. Maar omdat ze zo weinig intelligent zijn, vergeten ze altijd waar ze de veroverde schat hebben verstopt en leggen steeds nieuwe schatkamers aan. Hazeldraken zijn vleeseters: zij houden zowel van aas als van mensenvlees.

Moed: 20

Levensenergie: 50

Beveiligingwapenuitrusting: 4

Aanval: 7

Afweer: 5

Trefpunten: klauwen: 1D, gebit: 2D, staart: 1D

Monsterklasse: 50

Getagged

de Holespin

holespin

Holespinnen behoren tot een relatief zelden voorkomende soort reuzespinnen. zij spinnen hun web bij voorkeur in grotten en rotsspleten en wachten dagenlang geduldig op hun prooi. De reuzenspin zit zelden in haar web. Bij een lichaamsdoorsnede van anderhalve meter en een gewicht van bijna 300 kilo zou het web te zwaar worden belast. Met haar machtige tanden kan de de holenspin gemakkelijk de arm van een mens doorbijten en bovendien sproeit zij een sterk – voor mensen evenwel dodelijk- verlammingsgif in de wonden. Wie in het kleverige web van een holespin terechtkomt, zal alle krachten en behendigheid moeten bundelen om zich uit deze netelige situatie te bevrijden.

Moed: 10

Levensenergie: 30

Beveiligingwapenuitrusting: 1

Aanval: 8

Afweer: 0

Trefpunten: 1D + 3 ( +gift )

Monsterklasse:  15

Getagged

De Mummie

mummie

Mummies zijn schijndode creaturen die door machtige tovenaars tot leven zijn gewekt. Hun verschijning lijkt op een half vergaan lichaam, dat door een bijzondere zalf en verband wordt geconserveerd. Zij zijn 1,80 – 2,50 m groot en duiken meestal in de buurt van kerkhoven,  catacombes en graven op. Mummies zijn heel sterk en kunnen alleen door magische wapens of toverspreuken overwonnen worden, maar voordien moet iedere held eerst een proeve van moed met succes afleggen, want anders schrikt hij zo van deze afgrijselijke grafbewoner dat hij op de vlucht slaat. Er is met normale wapens niets tegen mummies uit te richten; het enige probate middel is open vuur, dat bij een mummie 2D Trefpunten per spelronde veroorzaakt als hij ermee in aanraking komt. Wie door een mummie wordt verwond, loopt het gevaar een infectieziekte te krijgen (10% van de gevallen), die een dodelijke afloop heeft, als er niet een geneeskrachtige drank voorhanden is die de werking tegengaat, of als de ziekte niet door magie kan worden genezen.

Moed: 12

Levensenergie: 35

Beveiligingwapenuitrusting: 2 (normale wapens geen effect)

Aanval: 7

Afweer: 7

Trefpunten: 1D + 4

Monsterklasse: 22

Getagged
%d bloggers liken dit: