Maandelijks archief: augustus 2013

de reuzenamoebe

amoeba-3D-big

De reuzenamoebe behoort tot de zeldzame monsters. Slechts af en toe kan men ze tegenkomen in vochtige holen, ruïnes of grafgewelven. De reuzenamoebe ziet er van buiten net zo uit als de meer bekende eencellige amoebe, maar heeft een doorsnee van ongeveer drie meter. Hij ontwikkelt schijnvoetjes waarop hij zich vloeiend voortbeweegt en kan zelfs door de kleinste kieren. Hij komt maar langzaam vooruit en is voordurend op zoek naar voedsel, dat hij in welke organische vorm dan ook opneemt en verteert. Vaak kan men in zijn halfdoorschijnende lichaam nog een paar anorganische voorwerpen waarnemen, zoals wapens of waardevolle dingen. De reuzenamoebe is slechts met steekwapens of vuur te bestrijden. De held moet huidcontact met de amoebe uit de weg gaan, want om zichzelf te beschermen scheidt het dier een bijtende, giftige vloeistof af.

Moed: 7

Levensenergie: 40

Beveiligingwapenuitrusting: 0

Aanval: 12

Afweer: 0

Trefpunten: 1D + 3

Monsterklasse: 10

Getagged

Draken

draak3

Draken zijn er in veel soorten. De kleinste exemplaren zijn niet groter dan een krokodil, maar de grootste kunnen wel twee keer zo groot als een olifant worden. Ook het gedrag verschilt van draak tot draak. Er bestaan draken die vriendschap sluiten met een mens – meestal een tovenaar- en er zijn andere die zich voornamelijk met mensenvlees voeden. Draken leven nogal eenzelvig in rotsspleten, holen, verlaten kastelen, in de kronen van reuzenbomen of op bergtoppen. Draken verlaten hun standplaats maar zelden en dan nog voor korte tijd, want hier bewaren zij hun schat, de zogenaamde drakenschat. Een paar soorten draken zijn buitengewoon behendig in de lucht, andere zijn plompe onbeholpen vliegers en weer andere kunnen niet eens vliegen. Uit de grote hoeveelheid exemplaren stellen wij er u hier drie voor.

De holedraak

De holedraak kan weliswaar niet vliegen, maar desondanks is het een zeer gevaarlijk monster. Hij woont uitsluitend in natuurlijke, of zelf gegraven holen. De holedraak is een echte vleeseter en hij verslindt werkelijk alles wat zich binnen bereik van zijn klauwen bevindt. Alleen mensen, dwergen en elfen wil hij nog weleens sparen, maar dat doet hij alleen om te proberen losgeld van familie te krijgen. Een holedraak heeft het meteen in de gaten als iemand tijdens zijn afwezigheid zijn hol binnen dringt met het oogmerk om hem te beroven. Dan onderbreekt hij zijn jacht naar schatten en keert zo snel als hij kan naar zijn schatkamer terug. een holedraak wiens schatkamer is geplunderd en wiens hol overhoop is gehaald, levert uit pure woede de helft van zijn levensenergie in.

Moed: 18

Levensenergie: 80

Beveiligingwapenuitrusting: 6

Aanval: 17

Afweer: 12

Trefpunten: 2D + 4* Voor draken zijn bijzondere gevechtsregels van toepassing (drakenadem)

Monsterklasse: 70

Reuzendraak

Reuzendraken zijn de grootste en meest afschrikwekkende van de drakenfamilie. Zij hebben hun schatkamers meestal in kasteelruïnes of op ruwe bergtoppen. Met hun zes scherpe ogen (reuzendraken hebben drie koppen) kunnen ze zelfs de kleinste beweging waarnemen. Niets van wat zich in de omgeving afspeelt blijft voor hen verborgen. De meeste reuzendraken hebben een wonderlijke voorliefde voor schone maagden. Daarom komt er in vele avonturijnse gebieden een barbaars gebruik voor: om van de meedogenloze overvallen van een reuzendraak verschoond te blijven offeren de boeren regelmatig een maagd op die dan door de draak naar zijn schatkamer wordt gesleept. Er bestaan maar weinig Avonturijnse helden die een ontmoeting met een reuzendraak hebben overleefd. De laatste tijd wordt zelfs wel eens beweerd dat sommige exemplaren van deze drakensoort over bepaalde magische vermogens beschikken, maar dat is tot op heden niet bewezen.

Moed: 18

Levensenergie: 120

Beveiligingwapenuitrusting: 6

Aanval: 16

Afweer: 10

Trefpunten: 2D + 5 (maal 3)* (*zoals holedraak regel drakenadem)

Monsterklasse: 200

De Hazeldraak

Hazeldraken zijn verre familieleden van de draken. Het verschil is echter dat de temperatuur van het bloed van een hazeldraak maar 60 °C bedraagt en daarom kunnen ze met hun naar zwavel stinkende adem, die zij met stoten uit de neusgaten blazen, ook niet bijzonder veel schade aanrichten, maar wel alle kobolds en kabouters laten schrikken. Elfen, die een fijne neus hebben, vermijden elke ontmoeting met een hazeldraak. Zij kunnen de aanwezigheid van dit monster al op een afstand van vijftig meter ruiken. Hazeldraken worden 3 a 4 meter lang. De logge, worstachtige romp wordt door zes tot acht korte pootjes gedragen en gaat zonder verlengstuk over in hals en de staart. De huid is net zo schubbig als van een ‘echte’ draak en grijsbruin van kleur. tussen de schubben groeit roodachtige, borstelig haar. De kop van een hazeldraak lijkt op die van een krokodil, de neusgaten zijn heel groot; de ogen daarentegen heel klein en door rimpels en huidplooien omgeven. Hazeldraken wonen overal waar holen, nissen of verlaten bouwsels zijn. Meestal leiden ze een eenzelvig bestaan, maar kort na de paringstijd (dus iedere 13 jaar) ziet men af en toe een vrouwtje met drie opgroeiende jongen, een verschrikkelijke aanblik! In tegenstelling tot andere draken zijn hazeldraken niet plaatsgebonden en gaan graag op jacht naar schatten. Maar omdat ze zo weinig intelligent zijn, vergeten ze altijd waar ze de veroverde schat hebben verstopt en leggen steeds nieuwe schatkamers aan. Hazeldraken zijn vleeseters: zij houden zowel van aas als van mensenvlees.

Moed: 20

Levensenergie: 50

Beveiligingwapenuitrusting: 4

Aanval: 7

Afweer: 5

Trefpunten: klauwen: 1D, gebit: 2D, staart: 1D

Monsterklasse: 50

Getagged

de Holespin

holespin

Holespinnen behoren tot een relatief zelden voorkomende soort reuzespinnen. zij spinnen hun web bij voorkeur in grotten en rotsspleten en wachten dagenlang geduldig op hun prooi. De reuzenspin zit zelden in haar web. Bij een lichaamsdoorsnede van anderhalve meter en een gewicht van bijna 300 kilo zou het web te zwaar worden belast. Met haar machtige tanden kan de de holenspin gemakkelijk de arm van een mens doorbijten en bovendien sproeit zij een sterk – voor mensen evenwel dodelijk- verlammingsgif in de wonden. Wie in het kleverige web van een holespin terechtkomt, zal alle krachten en behendigheid moeten bundelen om zich uit deze netelige situatie te bevrijden.

Moed: 10

Levensenergie: 30

Beveiligingwapenuitrusting: 1

Aanval: 8

Afweer: 0

Trefpunten: 1D + 3 ( +gift )

Monsterklasse:  15

Getagged

De Mummie

mummie

Mummies zijn schijndode creaturen die door machtige tovenaars tot leven zijn gewekt. Hun verschijning lijkt op een half vergaan lichaam, dat door een bijzondere zalf en verband wordt geconserveerd. Zij zijn 1,80 – 2,50 m groot en duiken meestal in de buurt van kerkhoven,  catacombes en graven op. Mummies zijn heel sterk en kunnen alleen door magische wapens of toverspreuken overwonnen worden, maar voordien moet iedere held eerst een proeve van moed met succes afleggen, want anders schrikt hij zo van deze afgrijselijke grafbewoner dat hij op de vlucht slaat. Er is met normale wapens niets tegen mummies uit te richten; het enige probate middel is open vuur, dat bij een mummie 2D Trefpunten per spelronde veroorzaakt als hij ermee in aanraking komt. Wie door een mummie wordt verwond, loopt het gevaar een infectieziekte te krijgen (10% van de gevallen), die een dodelijke afloop heeft, als er niet een geneeskrachtige drank voorhanden is die de werking tegengaat, of als de ziekte niet door magie kan worden genezen.

Moed: 12

Levensenergie: 35

Beveiligingwapenuitrusting: 2 (normale wapens geen effect)

Aanval: 7

Afweer: 7

Trefpunten: 1D + 4

Monsterklasse: 22

Getagged

De Grafpissebed

pissebed

De grafpissebed is een zelden voorkomend reusachtige familielid van de kelderpissebed. Hij leeft in vochtige graven en ruïnes en wordt ook nogal eens aangetroffen op kerkhoven in de catacombes.  Het dier wordt anderhalve tot tweeëneenhalve meter lang en de schofthoogte is ongeveer 120 centimeter. Het is eigenlijk een aseter, maar zal levend voedsel zeker ook niet versmaden. De grafpissebed heeft dezelfde bouw als de kelderpissebed, maar zijn talrijke poten zijn wel een halve meter lang. Grijptangen en sterke bijtinstrumenten vormen natuurlijke wapens; het lichaam wordt door een dun pantser beschermd. Als het er op aankomt kan de grafpissebed zich razend snel bewegen. Hij is niet bijzonder agressief, maar hij valt zijn tegenstanders bij voorkeur van achteren aan en beschouwt alles dat kleiner is dan hijzelf als buit.

Moed: 9

Levensenergie: 30

Beveiligingwapenuitrusting: 3

Aanval: 11

Afweer: 5

Trefpunten: 1D + 3

Monsterklasse:  13

Getagged

Het Skelet

skeletonwarriors (1)

Skeletten zijn creaturen die door magie tot leven zijn gewekt en die bestaan uit knekels van menselijke wezens. Net als de mummies zijn ook de skeletten door een machtige tovenaar in leven geroepen en zij staan onder diens bevel. Als de tovenarij die hen in leven houdt vermindert, dan vallen ze tot stof uiteen. Skeletten komen voornamelijk voor in de omgeving van grafgewelven of begraafplaatsen. Ze hebben vaak kleren aan of dragen een harnas, zodat hun werkelijke gedaante in de duisternis aan de blik onttrokken blijft. Omdat skeletten geen eigen wil hebben, vechten zij onverbiddelijk tot hun bittere eind. Daarom dienen helden ze zo veel mogelijk uit de weg te gaan; het is beter om te proberen hun meester te vinden en die onschadelijk te maken.

Moed: 12

Levensenergie: 10

Beveiligingwapenuitrusting: 3

Aanval: 7

Afweer: 7

Trefpunten: 1D + 3

Monsterklasse: 7

Getagged

de Vampier

vampire

Over het ontstaan van de eerste Avonturijnse vampier is weinig bekend. Ergens in de buurt van Brabak zou met behulp van zwarte kunsten een combinatie van een reuzenvleermuis en een mens tot stand zijn gekomen. In ieder geval zijn de eertse vampiers in de buurt van Brabak waargenomen en sindsdien hebben zij zich over heel Avonturië verspreid. Vampiers zijn in staat om alle wapens te gebruiken. Tijdens het gevecht zijn het hen er om te doen hun tegenstanders slechts te verwonden, niet te doden. Want uiteindelijk houdt de vampier alleen maar van het bloed van levende slachtoffers en dat zuigen ze bij voorkeur uit de halsslagader. Noch knoflook, noch crucifixen doen hun werk tegen Avonturijnse vampiers, maar ook zij kunnen gedood worden, namelijk als hun hart door een houten staaf wordt doorboord.

Moed: 5

Levensenergie: 20*

Beveiligingwapenuitrusting: 1

Aanval: 15

Afweer: 6

Trefpunten: 2D

Monsterklasse: 20

* en vampier wiens LE tot 0 is geslonken, is niet dood, maar wordt na een korte bewusteloosheid weer wakker met 20 LE

Getagged

de Demon

demon

Demonen zijn wezens uit een andere dimensie, die voor Avonturies onbereikbaar is. Ze hebben maar een pseudo-materiële structuur, die hoogstens met de molecule-dichtheid van rook overeenkomt. Dat ze desondanks toch een relatief vaste vorm aannemen, zich bewegen en invloed op de materie kunnen uitoefenen, is terug te voeren op de kracht van zwarte magie. aangezien demonen noch gevangen, noch gedood kunnen worden en  niets over zichzelf en hun herkomst prijsgeven, is er in Avonturië weinig over hen bekend. In feite weet men alleen, dat ze in dienst staan van de machten van het schaduwrijk en vaak in hun opdracht dienst doen als bode of het contact tussen de bondgenoten van de donkere machten onderhouden. Hoewel ze niet aan een bepaalde vorm zijn gebonden, hebben ze een voorkeur voor een zeer slanke mensachtige gestalte en zijn ze in de regel 2 tot 2.5 meter groot. Ze dragen dan steeds een zwarte pij met omhooggeslagen capuchon, die uit een magische geprepareerde stof bestaat, onverwoestbaar is en het lichaam bijna volledig bedekt. Er zijn slechts 2 boosaardige rode ogen zichtbaar, die gloeien in een verdere volkomen duisternis. Zelfs hun handen- men weet niet eens zeker of geesten handen of andere grijpwerktuigen bezit- worden door lange mouwen van de pij bedekt. De boze geesten zijn niet tot snelle bewegingen in staat- ze maken eerder een marionetachtige indruk- alsof het moeite kost hun pseudolichaam onder controle te houden. Hun macht over bondgenoten van de donkere machten is groot, omdat deze zich ten dienste van het schaduwrijk hebben gesteld.

Een demon kan inderdaad een schijndode of andere dienaar van toverkoning Mordor met een enkele boze blik uit zijn eigen ogen doden, als hij dat wil. Hun macht over de Avonturijnen is daarentegen beperkt. Weliswaar heeft menige avonturier, als zo’n geest hem aankijkt en staat hij vaak als aan de grond genageld van schrik, maar de ogen kunnen hem niet direct kwaad doen. Ook de andere krachten van de zwarte magie hebben op mensen maar een afgezwakte werking. Desondanks heeft een directe aanraking of het vastpakken van dingen die zij hebben aangeraakt, huiduitslag en jeuk tot gevolg, En ondanks hun traagheid zijn ze in een strijd op den duur dodelijke tegenstanders, omdat ze zelf niet te doden noch te verwonden zijn. Een langdurige contact met hen heeft een langzaam voortschrijdende verlamming van de strijder tot gevolg. Daarbij komt nog dat het contact met demonen de wapens bot en wapenuitrusting bros maakt. De wapens van demonen zijn bijna altijd zwaarden of zweepachtige voorwerpen: vijf tot zeven touwtjes met aan de uiteinde loden bolletjes.

Concreet ziet het gevecht met een demon er zo uit: na steeds vijf wapengangen dalen de scores van aanval en afweer met een punt, hetzelfde geldt voor de beveiliging wapenuitrusting en trefpunten van het wapen (bw en TP-aftrek gelden zo lang, totdat de avonturier over nieuwe wapen resp. wapenuitrusting kan beschikken, terwijl hij snel weer van de verlammingsverschijnselen op aanval en afweer na de strijd herstelt.

Moed: 5

Levenspunten: oneindig

Beveilingwapenuitrusting: oneindig

Aanval: 5

Afweer: 4

Trefpunten:  1D + 4 (zwaard) 1D + 2 (zweep)

Monsterklasse: 10

(de tien avontuurpunten worden toegekend, zodra een demon terugkeert naar waar hij vandaan komt).

Getagged

de Maru

maru

Maru’s voelen zich thuis in de moerassige streken van Avonturië. Je kunt onmiddelijk zien dat ze van roofsauriërs afstammen. Ze lopen rechtop, hebben slecht ontwikkelde armen, maar machtige achterpoten en een hagedisachtige staart waar ze op steunen. Hun geschubde huid is niet zo dik als hij eruit ziet en daarom beschermen deze intelligente reptielen zich ook met leren of ijzeren uitrustingen. Ze dragen meestal hoge laarzen die de tenen vrijlaten omdat ze scherpe nagels aan hun poten als wapen gebruiken. Maru’s zijn overdreven agressief. Als ze een tijd gevochten hebben, krijgen ze de spreekwoordelijke maru-razernij, een dodenroes die hen ongeloofelijke krachten bezorgt en een ongevoeligheid voor pijn teweegbrengt, maar die ze aan de andere kant zó blindelings erop doet slaan, dat een beheerste held korte metten met ze kan maken.

Moed: 18

Levensenergie: 25

Beveiligingwapenuitrusting: 5

Aanval: 9

Afweer: 8

Trefpunten: 1D + 4 (wapen) 2D + 2 (gebit)

Monsterklasse: 20

Getagged

Reuzen-vliegend hert

vliegendhert

Dit dier is een grote uitgave van het gewone vliegend hert (Lucanus cervus). Hij wordt ongeveer 1,5 meter lang en woont in holen, in het bos of in grotten. Ze voeden zich met kleine reptielen en zoogdieren, maar komen af en toe als een ware plaag op de graan- en bietenvelden van de boeren. Op open terrein zal het reuzen- vliegend hert de mens zo veel mogelijk vermijden, maar als hij wordt aangevallen vecht hij met zijn enorme scharen als een dolleman. Het is bepaald niet makkelijk om een dergelijke kever te bedwingen omdat hij zo’n sterk pantser heeft. Het schijnt dat het vlees van het reuzen-vliegende hert bijzonder lekker smaakt en het dier wordt dan ook vaak als staldier gehouden.

Moed: 13

Levensenergie: 40

Beveiligingwapenuitrusting: 4

Aanval: 8

Afweer: 5

Trefpunten: 2D

Monsterklasse: 16

Getagged
%d bloggers liken dit: